Nettportalen www.OpplevAlvdal.no

Vi minner om den flotte nettportalen www.opplevAlvdal.no  I Alvdal er vi så heldige at mange kreative og handlingskraftige folk innen reiseliv,handel, næringsvirksomhet samt lag og foreninger har sammen med Alvdal Kommune som stor økonomisk bidragsyter, bygget og drifter nettportalen i dag.Rent formelt er det organisasjonen Opplev Alvdal (het tidligere Alvdal Aktivitet) som har driftsansvaret for portalen. Alvdal  Turforening er medlem av organisasjonen og deltok på årsmøtet
for kort tid siden. Denne portalen bør du på lik linje med vår hjemmside, Alvdal Midtivæla samt Vg,no og DN.no besøke minst en gang per dag!. Delta aktiv på portalen, send inn bilder, kom med forslag til forbedringstiltak med mere. Det er viktig for oss ALLE sammen i bygda vår. God lesing med www.opplevalvdal.no !