Ny bru over Skridubekken øverst i Breisjølia

Det er den siste uka gjort en god jobb i Beisjølia i Sølndalen. På stien mellom Flatsetra til Beisjøsetra på vestsiden av Breisjøen sør for Ryphuset er det bygget bru over Skridubekken. Her har det vært litt vrient å komme over bekken. Bresjøseter Turisthytte har kjørt restmaterialer fra bårbrua ved Steimobua. Det er Leiv Skari som har vært hovedarkitekt bak prosjektet, godemedhjelpere har vært Olav Morønning og Ivan  Granrud. En kjempejobb av alle sammen!