Ny gangbru over Høsta

I dag er den nye gangbrua over Høsta i Høstdalen gjort ferdig og vi håper den vil fungere både sommer og vinter.  Vi har bygget gangbrua for at vi skal slippe å kjøre med løypemaskin
ut på selve Høstjøen slik vi har gjort i en årrekke. Som sikkert flere har erfart er det noe overvann i perioder og dette er forståelig nok litt ubehagelig både for skigåere og driftsoperatør.Vi har mottatt flere bekymringsmeldinger på dette. Med friskt  i minne hva som skjedde med løypemaskina i Vingelen så gjør vi det vi kan for å slippe å havne i samme uføre.


For fremtiden vil vi krysse Høsta med løypemaskina når vi  kjører skiløype her litt nedenfor den nye gangbrua der det i dag er et  enkel veitråkk over .Ettersom elva ofte går åpent ut fra sjøen har vi laget gangbrua for å skiløpere skal komme seg over uten å bli bløt på ski og staver.

Det blir spennende å se til  vinters om dette vil funke slik vi har tenkt! Time vil show  – som Blostrupmoen sa.!