Ny løypetrasé i Haustdalen

Det er laget nye løypetrasé i deler av løypa i Haustdalen. Hytteiere ønsker å kunne bruke bilveien i Sjølia for å kunne komme frem til hytta si. Den nye skiløypa går på utsiden av bilveien, krysser bilvegen inni lia og over Vissmannsbekken på ny bru, for så å gjøre en runde ned mot hyttene. Se kart på www.skisporet.no eller ta deg en skitur i området. Skiløypa over Reinslia ,gamle Folldalsveg og på vestsiden av Haustsjøen er som før.

Det er Haustdalen Vel som som står bak prosjektet, vi har merket løypa og har fremtidig driftsansvar. Det vil bli skiltet i området på sikt.