Nye skilt kan nå besiktiges.

Den første løypetrasen med nye skilt er nå klar! Du kan besiktige eksempel på nye skilt på Gullmoen – inngangen til Finnbudalsløypa. Skiltene vil bli med symboler forgående,syklende eller sykkel, alt avhengig av hva traseen/ferdselsveien brukes  til. På bakgrunn av vanskelighetsgrad vil symbolene få ulike farver. Skilting av løypetraseene og ferdselsveier vil  få betydelig oppmerksomhet de kommende år. Ser du på  www.merkehandboka.no  vil du kunne lese deg opp på  temaet. Vi kommer tilbake med mere informasjon angående saken utover året.

 Nye skilt  2015 B