Også vinterferie skiløype på Barkald.

De tradisjonelle vinterferie skiløypene har vi allerede kjørt, jfr. omtale her på hjemmesiden. Nytt av året er at vi har kjørt med snøcooter med  porsetter langs den gamle kommunale veien fra Barkald  stasjon og nordover til Høyegga dam, litt over 4 km. Strekningen er merket og brukt som sykkelveg sommerstid. Etter en prøvetur i påska i fjor valgte vi etter anmodning fra hyttefolket på Barkald å gjøre det samme igjen i år, vi vil også preppe til påska. Strekningen er uten stigning og går i nydelig terreng ved siden av Glåma. Tiltaket er på ingen måte regningssvarende økonomisk, dog så håper på  gode bidrag fra brukerne og ikke minst positivt bidrag til omdømmet vårt.