Øker turgleden med mere skilt

Flere karttavler er underveis, bl.a. på Strømmen og Flattron. Som den ivrige turgåer har observert, er mange skilt og infotavler kommet på plass i sommer. Skiltprosjektet avsluttes før jul, finansieres av Gjensidige stiftelsen og Hedmark Fylkeskommune. Bjørn L. er i sving både seint og tidlig, det blir kjempeflott. Strømmen, Baugsberget og Hauståsen er nå snart ferdig. Gammelsetra, Midtsetra og Langsetra tas før snøen kommer er planen. God tur