Onsdagstur generalen med 500 turer!!!

Onsdagstur sjefen over 11 år  – Kåre Dalen – fikk i dag meget velfortjent  oppmerksomhet for hele 500 onsdagturer!!!  Tiltaket har blitt arrangert hver onsdag unntatt en gang i 11  år! Kåre Dalen har vært sekretær,  protokollfører og utvikler av onsdagsturen gjennom alle disse 11 åra.  Alvdal Turforening er en av 5 lag og foreninger som står bak. Det er en rekke ulike statestikker rundt det faste arrangementet, bl.a.

– Til sammen er det 112 personer som har deltatt på Onsdagsturen i løpet av disse 11 år – og det er gått til sammen 12 694 turer,og  det er tilbakelagt en distanse på til sammen 63 000 kilometer.

Deltar du ikke?  Alltid  Taverna kl. 10.    Foto:  Alvdal  Midt i væla