Onsdagsturen – hele året!

Onsdagsturen er snart 1,5 år.

Dette er et samarabeidstiltak mellom Alvdal Revmatikerforening,Alvdal Pensjoistforening, Alvdal  LHL og Alvdal  Turforening.

Med utgangspunkt fra Taverna kl. 10.00  gås det en runde (valgfritt sådan) – inntill  1 time.

Onsdagsturen avsluttes alltid med kaffe og  prat rundt bordet.

Vanglivis er det omlag 20 deltakere med hver gang. Dette er bra men vi satser selvsagt på å utvikle  samarbeidet selsagt.


Bli med på onsdagsturen  kl. 10.00   – hele året!!