ONSDAGSTUREN – imponerende statestikk!

Onsdagsturen er den klart største tursuksessen for de 5 laga som står bak: Alvdal Helselag, Alvdal Revmatikerforening,Alvdal Pensjonistforening, LHL Alvdal og Alvdal Turforening.  Kåre Dalen har vært sekretær og  hovedansvarlig i alle år siden oppstarten i juni 2005. Uten Kåre og hans engergi hadde dette ikke blitt den suksessen det har blitt! Tusen takk  Kåre.
Ved 10 årsjubileet i juni i år har vi akurat fullført 520 turer toalt. Kun 1 er avlyst, da grunnet kulde. Regner vi hver tur til 5 km. blir det 2.600 km.
Det har blitt 14.764 enkeltturer på disse årene og sier vi 5 km per tur blir det til sammen 78.820 km En rekke personer har 250 turer eller mere, disse er:
Erling Bjørn                                            Torbjørg Bjørn (Snart 500 turer!!!!!!!!)

Jarle Bråten                                           Oddny Bråten

Kåre Dalen                                             Ingar Gløtheim

Kitty Gløtheim                                        Ingebrigt Heggem

Jan Løkken                                             Else Løkken

Kjellaug Løkken                                      Per Moldstad

Inge Mortensplass                                  Astrid Perrin Nerli

Bente Oddlien                                        Gunhild Plassgård

Åsmund Samuelshaug                            Ola Steimoen

Magnvor Stenhaug                                 Kristin Stubberud

Wenche Andersen                                  Bjarne Allan Andersen

Onsdagsturen og  dens leder gjennom 10 år - Kåre  Dalen.