Onsdagsturen ruller videre – 12 år.

54 spreke turdeltakere var med på jubileumsturen onsdag,denne gangen var det mer enn bare 12 årsdag å feire: Til sammen har Onsdagsturen nå tilbakelagt 96.000 kilometer i 19.043 turer. Peder Stalund og Ola Øien ble dessuten hedret for sine 51 turer, men må se seg slått av Torbjørg Bjørn som har lagt lista på 52 turer. Dette gjelder altså siste året! Kitty Gløtheim har strikket 50 Onsdagstur luer !! og som er levert deltakerene – se bildet. Utrolige prestasjoner og tall. Mere statestikk ang Onsdagsturen: Se arkivet vårt her på  hjemmesiden: 26.nov 2015 og 1. juni 2016. God onsdagstur videre! Foto: Alvdal Midt i væla.