Opplev Alvdal.

Foreningen Opplev Alvdal (tidligere Alvdal Aktivitet) ble etablert i 1999. Opp gjennom årene har det vært ulike driftsformer og varierende aktivitet. Foreningen drives på dugnad.

Formålsparagrafen: «Opplev Alvdal er et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner, bedrifter, offentlige organer og enkeltpersoner, som har interesse av å utvikle, produsere, markedsføre og selge varer, tjenester og opplevelser i Alvdal. Opplev Alvdal skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser, arbeide for positiv utvikling av medlemmenes næringer og interesser. Opplev Alvdal skal arbeide for forståelse, samrbeide og samhold blant medlemmene.»

Alvdal Turforening er medlem i Opplev Alvdal. Våre tilbud sommer som vinter sammen med mange gode lokale aktører er med på å gjøre nettportalen atraktiv og spennende.  Vi anmoder alle til å bidra med bilder og aktiviteter til enhver tid. Dette  vil gjøre portalen atraktiv for turister og andre som besøker oss. SAMMEN ER VI GODE I ALVDAL.  Se www.opplevalvdal.no.