Orientering – trim med mening.

Vår gode samarbeidspartner Alvdal Idretslag, orienteringsgruppa, minner om sitt tilbud om turorientering  – hvordan finne frem i terrenget ved hjelp av kart og kompass. Totalt 50 poster er lagt ut på Kvebergskjølen,Måna/Sten og Nyseterdalen i Sølndalen. Tilbudet fra o-gruppa  er midt i blinken i forhold til vår formålsparagraf. Materiell  selges på Alvdal – Tynset Sport – Alvdal. Løp og kjøp som det heter. Bilde: Fra Nyseterdalen – Sølnkletten bakerst.