På leting etter trekkfuglene!

Vi traff ikke helt  innerblinken på dagens tur på Steimosletta. Mens det de siste dagene har vært meget bra med trekkfugler av mange slag var det ikke så mange å se i dag.  Riktignok så vi ender av flere slag i Glåma mens det på jordene innenfor var forholdsvis lite fugl å se.  Litt regn i lufta sammen med at sola var borte, gjorde at vi ikke fikk festforestillingen vi hadde  håpet på. Men vi kan ikke  få innerblink  ved alle arrangementer , så vi lykkes sikkert bedre neste gang. 

Til orientering så finnes det 42 arter som er stedbundne i Alvdal hele året. Det er registrert godt 140 arter som er defineres som trekkfugler observert i Alvdal.  Totalt er det registrert 186 arter i Alvdal.Vi var kun 5 deltakere  på turen. Takk  til  Bjørn Pettersen som meget dyktig fagmann.