PÅSKEN 2011

Påsken blir i år litt spesiell ettersom det er lite snø igjen etter det milde været vi har hatt de siste ukene. Det er imidlertid greie forhold i skiløypene som ligger høyest i terrenget. Det er dårlige
forhold i Sølndalen, Lomsjødalen og Gardvikåsen. Torsdag 14.april ble det kjørt løyper på Åsan rundt på Plassen samt i Høstdalen (Sjølia og gamle Folldalsvei). Stedvis ble det her meget bra forhold. Det er også bra forhold på Østkjølen rundt Allmannstua som er ÅPEN HELE påska fra palmesøndag til 1.påskedag. Oversvømmelsen ved brua innenfor Sjulhusvangen er det ryddet opp i og en passerer nå her på normal måte (se info 11.april)  Palmesøndag er det åpent for servering på Granrudhytta i Høstdalen.


Alle  arrangementer vil bli avholdt med unntak av:

– Rondanetur 17. april – for lite snø

– Servering påskeaften ved Vismannbua i Høstdalen – for lite snø.Det kan komme endringer i programmet, så følg med på våre internettsider.GOD PÅSKE!