Prosjekt gammel skogsbu i Hauståsen.

Som kjent mottok vi vederlagsfritt ei gammel skogsbu på 16 kvadratmeter (gnr. 10 bnr.76) fra Astrid Sørhuus Mellesmo i desember 2014. Se reportasje på siden her datert 23.12. 2014. Hverken styret eller årsmøtet har tatt noen avgjørelser i saken sålangt, men det vil være naturlig å starte opp med arbeidet utpå vårparten 2017. En av utfordringene vil være å få fraktet materialer dit, snøscooter fra Sjulhusvangen er vel antageligvis det beste alternativet. Vi har kommet et  stykke med finansieringen, i sommer fikk vi kr 30.000 fra Sparebanken Hedmark og i fjor kr 14.700 etter John Granruds bisettelse – han døde jo som kjent på sin 92 års dag  30.12.2014. Ny barneskole vil være ferdig høsten 2018 og vi satser selvsagt på å være ferdig i god tid før dette. Det er flere ting vi ønsker oss i sakens anledning, en byggeleder er vel det vi ønsker oss mest per dato. En del av jobben må gjøres på regning men en god del håper vi å få gjøre på dugnad. Vi kommer tilbake til saken utover høsten, det er å håpe at årsmøtet i november kan gi videre signaler på prosjektet.

Både taket og gulvet samt veranda på skiftes i den gamle skogsbua i Hauståsen.