Prosjekt Lomsjødalen rundt

Vi har i dag startet opp med prosjekt «Lomsjødalen rundt». Vi har i alle år kjørt med løypemaskin i området til vinterferien og påsken, men traseen har vært av blandet kvalitet. I høst har vi stukket ny trase på nordsiden av veien og det er denne vi nå skal opparbeide. Til dette er det behov for  gravemaskin til å fjerne ujevnheter med mer i terrenget. Arbeidet tar et par dager, strekningen er på rundt 2 km. Den nye traseen hekter seg inn på løypa som kommer fra Savalen.

Arbeidet fortsette neste år med  utbedringer på vest og sørsiden av Lomsjøen.
Foto: Svein Randmæl som også er maskinfører på gravemaskina.