Prosjekt mulig ny løypemaskin høsten 2012

Styret har startet opp en prosess med mulig ny løypemaskin høsten 2012. Saken har startet ved at vi har fått tilbud på ny løypemaskin fra importør Antra AS. De har også skaffet oss «mulig ny kjøper» på vår gamle maskin. Tilbudene er økonomisk veldig spennende og bør vurderes videre. Styret har lagt opp til at årsmøtet på høsten tar en endelig avgjørelse på saken.

Dagens maskin er godt 5 år og har for det meste gått veldig bra. Maskiner i denne tidsalderen er attraktive med flere potensielle kjøpere. Eldre brukte maskiner faller forholdsvis mer i pris for hvert år, og er vanskeligere å få solgt. For ny maskin er momenter som gunstig valuta på Euro, bedre arbeidsmiljø for driftsoperatør, redusere risikoen for økte reparasjonsutgifter og lavere drivstofforbruk og mindre miljøutslipp som noen få sentrale momenter.

Vi snakker om store tall. Ny maskin har en pris på kr 1,45 millioner! Med tilbud på  kr 0,75 mill. i innbytte, eget maskin fond (jfr regnskap 2011) er manglende finansering pr. dato mulig å få til hvis en jobber godt frem til årsmøtet. Alvdal Kommune er søkt om midler tilsvarende 5% av bruttosum.

Vi vil innkalle til et åpent dialogmøte om prosjektet etter ferien.

Ved investering i ny løypemaskin høsten 2012, julegave til turfolket ??? – vil mulighetene til å tilfredsstille lokalt reiseliv, aktive skiløpere i Alvdal I.L.(vi har 2 stk på landslaget i skiskyting), den jevne turgåer samt oppfylle kriteriene i samhandlingsreformen fra 1.jan d.å., øke i stor grad.

Vi er interessert i tilbakemeldinger på prosjektet.