Prosjekt ny løypemaskin 2012 er nå avsluttet.

Ved sesongslutt vinter 2014 avslutter vi prosjektet, 1 og 5 måneder etter oppstart. Prosjektet ble vellykket og vi lyktes med å fullfinansiere ny løypemaskin i desember 2012 til kr 1.364.000 inkl mva. Årsmøtet høsten 2014 vil formelt godkjenne regnskapet og bestemme hvordan overskuddet skal disponeres, mest naturlig er maskin fond for kommende investeringer, som pr. dato er tomt. Totalt er det kommet inn kr 174.500 fra nærlingslivet og det offentlige og ca. kr 80.000 fra privatpersoner. Endelig regnskap vil foreligge til årsmøtet i november. Prosjektet har også vært vellykket fordi vi har spart betydelige midler i reparasjonskostnader mot gammel maskin. Dette var også forventet men ekstra gledelig når vi lykkes. For våre 2 utmerkede driftsoperatører har ny maskin ført til enda bedre arbeidsforhold, det er viktig.

Mange har bidratt til ny løypemaskin. Ovenfor ser du navnene fra næringslivet, i tillegg har nesten 100 enkeltpersoner bidratt med store og små beløp. Tusen takk til alle sammen.  Vi lover topp løypeforhold under forutsetning av nok snø!!