Revidering av våre vedtekter

Under årsmøtet 2010, avholdt 11.november 2010 på Taverna ble det vedtatt å revidere vedtektene. Styret fikk fullmakt til å utarbeide et nytt forslag som legges frem for årsmøtet 2011 i november d.å. (dato er ikke endelig bestemt, antageligvis i slutten av måneden). Forslaget til styret ser du under. Styrets forslag til endringer er merket med rødt og som man ser har forslaget fra styret minimale endringer sammenlignet med dagens vedtekter. Ut fra en totalvurdering mener styret at vedtektene holder mål i forhold til dagens drift. Dagens vedtekter finner du på vår hjemmeside (fremside og nederst til venstre) Sentrale punkter i vår virksomhet de senere årene i forhold til dagens vedtekter er etter styrets oppfatning:

– miljø/grønn profil, arrangementer utenfor bygda/utenlands, aktiviteter for barn og unge, rekruttering/forgubbing, finansiering preparering skiløyper/gratis passasjerer, preparering av skøyteløyper kontra klassiske løyper, generelt aktivitetsnivå, antall arrangementer/tiltak.

Vi ber om innspill på vårt forslag. ALLE kan sende inn kommentarer og endringsforslag på forslaget til vedtekter og vår virksomhet i dag  til årsmøtet på vår mail: turforening@alvdal.com eller pr. brev. Frist: Jfr. dagens vedtekter, punkt 6 og bokstav H.  Vi håper og tror på gode og utviklende forslag!
På forhånd tusen takk. 

Forslag
nye vedtekter årsmøte 2011 .