RØDALEN – nå også med oppkjørte skiløyper.

For de som ferdes mye i Gardvikås området på Savalen, har sikkert hørt om at det nå til påske er kjørt opp skiløyper innover Rødalen fra Strålbergsetra. Det er kjørt med løypemaskin 7 km innover, nesten til Søgardsvangen.  Løypa går etter bilveien og har liten høydeforskjell. Tiltaket må ansees som et forsøkseksperiment, vi  ber om tilbakemeldinger på tiltaket, mail:
turforening@alvdal.com. Dette er en utvidelse av løypenettet vårt og medfører økte kostnader. Vi håper om økonomisk støtte og flere medlemmer fra området for at tiltaket eventuellt skal bli videreført.

Rødalen - nå også med oppkjørte  skiløyper - fin fortsettelse av løype fra Gardvikåsen , se betalingsinformasjon på vår hjemmeside, konto  nr  1895.44.22050