Romjulstrimmen går sin gang

Romjulstrim2012

En av våre store og lengstlevende arrangementer er Romjulstrimmen, visstnok i år for  29. gang, altså jubileum til neste år! Ønsket om å få folk i bedre fysisk form var tanken bak tiltaket. Du kan lese mere om «alle tekniske og praktiske» informasjoner i linken under.
På Allmannstua i dag
tidlig var vi så heldig å få  kontakt med Magnvor Strypet Nilsen under klipping på  posten her.Hun var i godt driv og halset videre mot Tylldalsutsikten etter en kjapp saftkopp innendørs. Vi ønsker henne lykke til med trekningen av årets premier, blant annet  2 stk.kvarte  sikkelig griser fra  Neslund  Slaktegris AS  (se egen repotasje her datert  15.des -12)
Trekningen skjer 2.januar
på kvelden.
Takk for innsatsen for de som deltok!
Det var fantastisk forhold på Østkjølen i dag etter tilbakemeldinger som ble foretatt.Godt 50 gjester var innom på Allmannstua.


Klippekort for Romjulstrimmen  2012   – i år for  29. gang