Server-krasj

Vår leverandør av servertjenester har dessverre hatt fullstendig havari på serverne. Det har medført at turforeningssiden har vært nede en tid. Det mangler fortsatt noe historikk på siden, det vil komme på plass igjen over påske. Vi er nå tilbake i tilnærmet normal drift med publisering av løype- og tur informasjon.

Vi beklager tiden nede, men håper dere har funnet informasjon på Skisporet.no når det gjelder hvor og når løypemaskin har vært ute og kjørt.