Sesongen på Sten er over for i år!

Sesongen for 2017 på Sten ansees nå som over men det er selvsagt fullt mulig å gå opp på toppen hele året! I dag har vi markert sesongavslutning, vi viser til arrangement nr 30 i sommer-og høstprogrammet vårt. Totalt 4 stk observert til og fra Sten i dag. Siden 1.april er det notert 2202 navn i boka, i tillegg kommer 100 navn i Synnøve Finden boka. Fra 1. januar og ut mars måned var det 85 navn i boka. Dette er noe mindre enn i de to siste årene uten at det er noe dramatikk i det. Trekning av gavekort blant alle navnene vil bli skje, blir offentliggjort i vinterfolderen. Det har skjedd mye på Sten i år. Det har kommet opp nye flotte skilt underveis og påselve toppen. I tillegg har som kjent BF Bygg AS satt opp en stor flott ringeklokke som en bør bruke når en har kommet seg til topps. Det er noe symbolsk å komme til topps og en ringeklokke forsterker dette!  Vi sier takk for i år på STEN med sine  905 moh.

gnhil