Sesongslutt og sesongstart 2008

Dagen var planlagt både som sesongslutt og sesongstart for 2008 i folderen vår.

Sesongavslutning for sommer- og  høstprogrammet.
Innpå 30 arrangement og tiltak har vi avholdt siden starten først i mai. Med svært få unntak har det vært en vellykket sesong i form av både kvalitet og oppslutning på de ulike arrangementene. Søndag arrangerte vi tur i Langoden Natursti. Denne er nå pusset opp, vi har merket opp igjen og satt opp nye tavler. Vi har en stor utfordring i form av vedlikehold av våre naturstier og skiløyper.
Vi vil i de kommende årene bruke minst 20.000 hvert år i minst 4-5 år fremover! På bildet ser vi Esten Langodden (til venstre) og Ola Agnar Øien klar til start på post nr. 1  «kølmile og koie». Esten er egentlig fra Vingelen. Han kom hit til bygda i 1967 og er litt av et råskinn. Han er både ivrig skytter og elgjeger og var formann i skigruppa under oljekrisa for mange år siden. Esten er kjent for å klype hardt både her og der! Ola Agnar Øien, født og oppvokst i Alvdal, er kjent som en meget dyktig gardbruker og for å være god til å huske bilnummer og telefonnummer. Han er meget ivrig i ti på topp og er ofte med på våre arrangementer.


Sesongstarten for vinteren var åpningen av Allmannstua. Vinteren kom brått med innpå 30 cm. snø…. Det kommer like brått hvert år. Uansett så er vi i gang med vintersesongen. Allmannstua er åpen flere ganger utover høsten.