Skibrua er klar for vinteren.

Høstmånedene brukes til opprustning og vedlikehold av løypetraseene. Mye er bra men det er alltid stort behov for vedlikehold. Skog og kratt vokser som alle vet, og dette merker vi godt selvsagt med stor vekst inn i alle l løyetraseene. Driftsoperatør vil bruke mange dagsverk på dette arbeidet før snøen kommer. Bru ved Høstsjøen manglet grus på ene siden, det var litt av et mesterverk å komme seg velberget over med liv og helse sist vinter. Driftsoperatør Audun Eggset har kjørt på grus siste uke, så nå blir det kjempelett å krysse den åpne bekken vinterstid. Per Arne Henriksen ordnet med gratis grus, så da er det ingen saken – tusen takk.  Brua over Høsta ble satt opp for 3 år siden, se reportasje om dette i vårt arkiv 15. okt. 2010.På bildet Johan Ragnar Eggen fra styret på befaring en fantastisk flott høstdag.