Skiføre på Østkjølen!!

For de som har lyst til å prøve skia så er det greie skiforhold på Østkjølen. I den tradisjonelle runden Sjulhusvangen-Allmannstua-Tylldalsutsikten-Rundvangen-Nysetra har driftsoperatør Arve Løkken
tråkket i dag med snøscooter uten sporsetting, men det er brukt slodd. Vi presiserer at forholdene er kun «brukbare»,  dvs. at det stikker opp både busker og det er relativt humpete! Men det går an å gå og muligheter for å komme i gang.

Vi anmoder om at du legger inn i kveldsbønna et ønske om mer snø relativt kjapt!

Bildet over er ikke fra i år men tatt i januar 2006. Vi håper at forholdene blir slik etter hvert her i løpet av kort tid. Allmannstua  er ikke åpen i november!