Skiløypa gjennom Finnbudalen blir kortere og lettere!

Skiløypa fra Gulmoen til Aumdalen med en lengde på 8,00 km er blitt 700 meter kortere og lettere!! I nordenden mot Gulmoen  er det anlagt plass for grusuttak. Veien opp fra Hvalveien og til toppen av den lange bakken opp til lokalpunktet Brennbakkmoen blir nå brøytet og brukt til utkjøring av grusmasser. Vi har  tidligere  uttalt oss positivt til reguleringsplan for formålet ,det er flott av naturressurser kan utnyttes. Det er anlagt flott P plass ved start. Ta deg en tur i området ved anledning så får du et innblikk i hva det dreier seg om. Sist preppa her 28. november!

Finnbudalen på sitt beste. Bilde tatt i mars måned.  Mye snø  her per 28. november, sporene står meget godt.