SKØYTELØYPER

Et flertall på årsmøtet den 25. nov 2009 vedtok at stilartene klassisk og skøyting likestilles i løypekjøringen. Som en praktisk konsekvens av dette vil vi nå innføre kun 1 klassisk spor
i de aller fleste traseene. Den ene sporsetteren på løypemaskina vil bli løftet opp og vil gi plass for skøyting.


Vi setter spor på høyre side i motbakkene – regel om å praktisere høyreregelen slik som på bilveg gjelder selvsagt fortsatt!

På strekningen mellom  Sjulhusvangen – Tylldalsutsikten vil det fortatt være 2 spor for klassisk slik som før. Vil vil også sette 2 spor i de såkalte  vinterferie- og påskeløypene samt i deler  av skogsløypene på Østkjølen.

Det kjøres ekstra bredde i løypetraseen ved stabilt vær på strekningen Tronsvangen-Nysetra – Rundvangen til Tylldalsutsikten.Vi håper dette vil fungere  -vi tar gjerne imot synspunkter på den den nye ordningen!