SMÅKALD KOM DEG UT DAGEN

KOM DEG UT DAGEN arrangeres 2 ganger hvert år – en gang om vinteren og en gang om sommeren.
Dagens arrangement  ble en relativ kald fornøyelse selv om sola etterhvert kom opp på himmelen.
Dagens TUR TIPP hadde totalt 12 poster  og med to spørsmål på hver post( et barnespørsmål og et for voksne) med start ved Sjulhusvangen og opp til Allmannstua. Kun 7 leverte svarark, disse ble trukket ut med  gavekort på Allmannstua som premie: Petra Skovro Bjørsagård og  Emma Stormoen-Lillestrrøm  for barn og  Nina & Mette for de voksne.