Småtrøblete vinter…….

Årets vinter har muligens avvik fra normalen med hensyn til snø og is. Før jul var det mye råkaldt på nesten bar bakke, resultatet får vi nå med mye is svellinger både langs bilvei og skiløypene våre. Etterjulsvinter har vært uten lange kuldeperioder men snøen har latt vente på seg. Våre løypetraseer har stort sett unngått utfordringer med is svellinger med noen unntak. Mye snø har vi aldri hatt så langt i år, det er så vidt det holder for løype maskina på flere steder i løypetraseene. Som mange skiløpere har erfart er det flere store is svellinger mellom Nysetra og Tronsvangen på Østkjølen. Aller verst har det vært i Kvennbekken ovenfor Steia hvor bildet er tatt. I løypetraseen mellom gamle lysløypa og Kattmoen har det ved den store brua vår stevlet innpå 3 meter og bekken var i ferd med å komme helt ut av kurs. Gravemaskin måtte rekvireres for å få bekken på rett kjøl og grave ut is i store mengder.

Vi håper på mer snø utover våren og frem til påske. Det vil sikre at vi kan holde alle ordinære løyper åpent, redusere is svellingene og ikke minst sikre fine og trygge forhold for turfolket.