Snart påske, med mange gode tilbud fra oss.

Påsken i år lover svært bra, først og fremst på grunn av mye snø og lovende værmelding. Vi planlegger å ha alle våre ordinære skiløyper  oppkjørt.

Info om skituren :Skitur palmesøndag 25.mars       

Savalisen fra Sivilosen til Finktrøvangen er preppa.Kjørt opp i Lomsjødalen men vi kommer ikke rundt om Pustuthaugen og opp mor Vesletjønna pga svært store snømengder. Vi ber om forståelse for dette. Det er kjørt opp fra Sandlihytta et stykke. Vi jobber med alternativer videre

  • Det er preppa i Gardvikåsen og innover til Strålbergsetra. Ny Løypa er oppdatert på skisporet.no
  • Vi kom ikke rundt de ordinære løypene på Lomsjødalen  pga mye snø , svært krevende å komme seg igjennom og mye bruk av diesel. Vi ber om forstråelse . Vi vil prøve å kjøre løypene med snøscooter , vi kommer tilbake når dette har skjedd.
  • Åsan rundt og Haustdalen rundt med Reinslia er preppa. Skisporet.no er oppdatert med ny løype i ved Vissmannstjønna, oppdaterte signaler med rett farve.
  • Østkjølen preppes fredag 23.mars.
  • Sølndalen er tenkt kjørt igjen mandag.

Saken oppdateres videre utover mot palmehelga. 

AlvdalTurfor påsken 2018jpg