Sommer- og høstprogram 2013.

Sommer- og høstprogrammet vårt skal nå være utlevert i alle postkasser i Alvdal, samt sendt ut til alle våre utenbygds medlemmer landet. Vi har i år forsøkt etter beste evne å få folderen ferdig litt tidligere, og har vel således i år satt ny personlig rekord med ei ukes tid. Vi ønsker deg god lesing og håper du finner noe som kan være interessant. Som før sagt så er vi veldig interessert i tilbakemeldinger på våres aktiviteter – ris som ros eller forslag til forbedringer.