Søndagstur til legendariske Rundvangen – på nyoppusset sti!

Steder som Sjulhusvangen,Tylldalsutsikten og Tronsvangen er legendarisk i Alvdal pga sin flotte og lange historie. Rundvangen føyer seg også inn i denne rekken, alle turgåere i bygda  har jo et forhold til stedet som vi passerer like i nærheten på ski vinterstid. I voldsom god temperatur for årstiden  – 20 grader og sterk sol – tok vi turen på snaue 3 km fra Nysetra. Den gamle ferdselsveien eller stien som holdt på vokse helt ned, har nå blitt pusset opp igjen av Bjørn Olav Langleite. Kvister og trer er fjernet og ikke minst rødmerket helt fra Sjulhusvangen. På Rundvangen tok eier Vigdis Fiskvik mot oss med stor gjestfrihet og deilig «takk-kake» -( kake stekt på takke- nydelig) for 10 deltakere på turen.Garden til Vigdis ble utskilt fra Utstu Hogstad i 1766. I 1815 ble det inngifting i garden Hogtstadbakken og setra ble utskilt fra garden Øverby. Rundvagnen er en typisk sommerseter – garden til Vigdis som også  har høst – og vårseter helt sør i selve Tylldalen. Når setra ble bygget er ukjent faktisk men nytt seterhus ble restaurert i 1942 ,nytt fjøs kom noen år før, låven kom i 1937.Skikkelig bilvei opp fra Tylldalen kom i  1965. Stedet fikk telefonforbindelse i 1941 – det ble satt opp trå og stolper helt fra bygda! Under siste verdenskrig ble stedet benytter av MILORG (hemmelige frontkjempere for Norge)- dette står det  ingen ting om i seterboka!  I 1972 ble kua levert  på garden, og siden har det ikke vært beiting på setra. Garden har fiskerett med bu i Kverbergstjønna. Ikke langt fra Allmannstu har setra en stor skogteig.Tusen takk til turleder Bjørn Olav og ikke minst Vigdis Fiskvik for en minnerik og  kjemeflott søndag!

RundvangenB2014RundvangenC2014