Spennende planer for Tronfjell Fredsuniversitet

Siden 1994 har det vært jobbet med planene om et fredsuniversitet i Tronfjell. Arbeidet med arealplan tok relativ lang tid, først i 2009 ble dette arbeidet konfirmert enstemmig i Alvdal Kommunestyre. Selve reguleringsplanen for området ble godkjent enstemmig i Alvdal Kommunestyre i april 2012.

Arbeidet går nå videre i en annen fase med et mål om oppstart av selve byggingen i 2020, 100 år etter at Baral mente det var realistisk med oppstart. Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet får nå kontorer på Steia som skal arbeide målrettet med finansiering og bygging av nettverk verden rundt, samt ha en informasjonsavdeling om planene og arbeidet pr. dato.

Selve bygget på Flattron får en grunnflate på 7 mål medregnet et internt åpent uteområde, et amfi som kan ta 500 mennesker og en spisesal til 250 mann. Det skal avholdes kurs og konferanser, der det indre i det enkelte menneske får hovedfokus. Fredsuniversitetet vil være åpent i vår-, sommer- og høsthalvåret.

Dette og mye mer fikk vi høre av lederen i Tronfjell Fredsuniversitet Bjørn Pettersen. Planene om et fredsuniversitet har ikke noe å gjøre med vår virksomhet direkte, men ligger sentralt til i et flott og viktig turområde for oss. 12 stk. deltok på hele eller deler av informasjonsmøtet. God temperatur men spennende og mystisk tåkebanker som viste seg frem av og til!

Kvelden ble avsluttet med et liten botanisk vandring med Bjørn Langleite. I sørkanten av Tron er det massevis med planter som kun finnes her. 

En trivelig og informativ kveld.
Tusen takk til Bjørn og Bjørn.