Stamovola med Trønnessetra

Vårt andre arrangement under årets Midtsommerdager i Alvdal har vært søndagstur til Stamovola og Trønnessetra. Dette er en «sentrumstopp» på 899 moh., ligger i Blåvola ovenfor skytterbanen eller garden Stamoen ved Kveberg bru. Vi parkerte ved Kvebergsmoen, herfra lange og bratte bakker opp til Trønnessetra. Her ble vi møtt av dagens eier Magnar Trønnes som redegjorde litt om gammel historie fra setra. Siste gang det var seterdrift her var i 1941, den gang med 4 kuer, 1 gris og noen høner! Herfra tok vi oss opp til Kampan og etter hvert Stamovola. Utsikten herfra er fenomenal over bygda vår og anbefales å bestiges. Det går også an å bestige toppen fra Valråkjølen lenger nord. Totalt var vi 19 stk. ved start, og 14 stk som gikk helt til topp på Stamovola !. Takk for nok en flott dag i fjellheimen!