Stolpejakten i Alvdal.

Nå kan vi også i Alvdal tilby Stolpejakten. Systemet med Stolpejakten er av relativt nyere dato, ble introdusert i Norge første gang i 2014. Med bidrag fra Hedmark Fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen kan vi i Alvdal Turforening i samarbeid med Alvdal Idrettslag,o-gruppa tilby dette fra dags dato og frem til 1. nov. Ordføreren i Alvdal Johnny Hagen fikk æren av å scanne første stolpe sammen med turforeningsleder Johan Ragnar Eggen.  Stolpen er plassert meget sentralt i Alvdal Sentrum. Vedlagte brosyre mener vi skal være informativ om prosjektet. Brosjyrer ligger også på alle butikker, turistinformasjon, bensinstasjoner i bygda. Gå også inn på  www.stolpejakten.no. Vi ønsker lykke til med Stolpejakten.

Stolpejakten 2017 i Alvdal.

I beste sommervarme åpnet ordfør Johnny Hagen stolpejakten i Alvdal.