Storskarven med kulturminner.

Ny Ti på topp er satt ut , i dag Storskarven på Hanestadsiden rett sør for grensa. Kun 1 topp igjen nå, Digerkampen i Einunndalen neste søndag. Vi gikk stien opp langs Sjøbekken fra skogsbilveien på vestsiden av Glåma. Fin sti å gå opp til Nordisætran. Stopp her for velfortjent rast i sola,vi spiste på Vestfjellas flotteste brygge og restaurant! Herfra opp til toppen av Storskarven 1024 moh, hvor skilt og tang ble satt ut. Flott topp med god utsikt i flere retninger. God matpause igjen før vi tok den gamle seterveien til Nordisæteran sørover mot Såttan og Hanestad. Turlederen viste oss tre gamle seterboplasser til gardene Nordre og Søndre Grøtting på Hanestad. I dag er de i ferd med å forsvinne ned i bakken, vær og vind har tatt helt overhånd. Store avstander hadde seterfolket til disse gamle boplassene og et slit uten like sammenlighet med dagens driftsmetoder. Igjen traff vi innerblink med været, kun en meget kjapp regnskur på 10 minutter fikk vi. Stint nordover var det hele dagen, det heter at værskillet er ved Barkald. Enslig reinsdyr så vi, lenge trodde vi det var en sau….som stod ved det nedlagte fjøset på Nordisætran. I dag kun 4 deltakere, tusen takk til Gunnar Vestby som guidet oss trygt på hele turen og ikke minst bidro med kulturminne historier fra området.