Storslått gave etter John Granrud’s bortgang.

John Granrud døde på sin 92 års dag 30.desember 2014. Under gravferden i Alvdal Kirke ble det gitt totalt kr  14.700 som i sin helhet ble gitt til Alvdal Turforening. Vi er svært takknemlig og sier tusen takk for gaven. Vi lover at midlene skal brukes til et godt og allmennyttig formål – slik som John ville at det skulle være. Etter samråd med familien er midlene øremerket «prosjekt restaurering skogsbu» i Høståsen, jfr gave gitt til oss fra Astrid Sørhus  Mellesmo.

John og kona har vært medlem av Alvdal Turforening i alle år. Turinteressene var først og fremst harejakt og bærplukking, og han kunne av og til observeres i skiløypa i påska på Høstdalen. John var en innovatør og hadde alltid noen prosjekter på gang. Gatelysene på Steimosletta var det han som stod bak, etter mye og hardt arbeid. Turbenkene lang Folla Terasse var John sin ide og utførelse, disse brukes mye i dag også. John hadde stor interesse av turforeningens arbeide og hadde stadig råd og vink å komme med. Han og hans firma Jonstad Auto AS var raus, turforeningen har fått mange netter med gratis oppvarming av løypemaskina vinterstid. Dette sparte oss for mange mange tusenlapper. John likte ekstra godt prosjektet med produksjon av løypemaskiner i Alvdal på slutten av 1980 tallet, som vi var indirekte årsak til skjedde i byda. John var den første som hadde snøscooter i Alvdal, transport av varer til hytteturister var et pionerarbeide.

Vi lyser fred over John Granrud sitt mine, Alvdal har mye å takke ham for for.