Støtt oss på facebook! Hver stemme gir kr 10 fra Sparebanken Hedmark!

Nå kan du være med å bestemme hvordan Sparebanken Hedmark skal fordele 500 000 kroner på facebook. Gå inn på på din side på facebook og finn en lokal kandidat. Alvdal Turforening er en av disse kandidatene. Hvis du som facebook bruker stemmen på oss får vi kr 10! Dette må du gjøre med en gang, 1/5 av pengene er allerede fordelt gjennom stemmegivningen.
Du bidrar ved å stemme på den foreningen, organisasjonen, laget eller det lokale prosjektet du synes fortjener økonomisk støtte. Din stemme er verdt 10 kroner til kandidaten du velger. Husk at jo flere stemmer en kandidat får, jo mer penger renner inn.

Finn kandidaten som ligger ditt hjerte nærmest, og gi din stemme! Pr. 4.mai kl.20.15 er det 3 kandidater foruten oss fra Alvdal,  nemlig Alvdal Friskliv, Alvdal Fotoklubb og Alvdal Spell og danselag. 

På forhånd tusen takk for din støtte!