Strålande høstdag på Lomsjødalen

Høstens  «fagtur» innen  gammel seter- og  turisthytte i Lomsjødalen ble en særdeles vellykket dag!

Knallvær fra skyfri himmel gjorde dagen til en sjelden flott høstdag for 28 fremmøtte. Fjorårets tur som var planlagt til Lomsjødalen ble som kjent avlyst pga. skikkelig  snøvær! Lomsjødalen ligger 809 moh.

Tusen takk til  foredragsholderne, Britt Steien Rasmussen og Karin Platou.
Den  5. juli 1879 kom de første turistene til Lomsjødalen. De kom fra Elverum og kjøpte  Kaasvangen, sommerseteren til Kaasen i Alvdal. Seteren  kalte de for Luftkastellet og den har hele tiden vært i familien Platou’s eie. Flere turister slo seg ned i Lomsjødalen mot slutten  av 1800 tallet. Selv om jakt og fiske var de store interessene, hadde de tid til å  «bestige» både Lomsjøvola, Svartli og Rødalshøa og samtidig dyrke det sosiale liv med hverandre og budeiene på setrene. Det var en god blanding av heimehørende og fremmende i Lomsjødalen.

Ved en  offentlig utskifteforening av 15.12.1897 ble seterskogen i Lomsjødalen skiftet mellom  26 eiere. Derfor kunne være litt trangt om plassen, og kanskje bra at noen seterretter ble solgt til hytteformål. Av de 26 setereiendommene er det 21 setrer som tilhører garder og 5 seterretter som tilhører «byfolk» som fikk kjøpt disse eiendommene sist på 1800 tallet .I tillegg er det gjennom mange år satt opp  16.
hytter.

Sist på 1950 tallet var det 15 aktive setrer med både geit og ku. Nå er det en seter hvor det fortsatt er ku, men det er mange som har sau.
I årboka for Nord-Østerdal jula 2008, vil det komme en større artikkel om  setrene og  Lomsjødalen.