Strålende søndagstur til gruvan i Gruvkletten.

Dagens tur til Marsjølia og gruvan i Gruvkletten hører under betegnelsen Historiske steder i Alvdal ,selv om vi er rett innenfor grensa på Folldal Kommune. Svært vellykket tur med kjempegodt vær og temperatur med godt oppmøte, 27 stk totalt i løpet av turens variget. Tusen takk til Ragnhild Jovall som organiserte turen og stod oppført som kontaktperson. Ragnhild refererte fra materiell om området som er brukt i skolen på en kjempegod måte. Tusen takk til Ragnhild. Gruvehistorien i Fjellregionen og Alvdal er lang og spennende.Det var i 1751 det ble satt i gang drift her for å finne malm. Gruvene her var svært gode og lønnssomme med gode forrekomster av kobber og malm. Med  hest og slede ble malmen kjørt til Strøms hytte på Strømmen. Vi kjenner til at i 1762 jobbet det 11 personer her.I  Gruvekletten ble det satt  opp flere hus, stigerstue,bergstuer for arbeiderne,materialhus, krutthus, smier, staller for hestene og flere høylåver. Det måtte således være en liten landsby oppe i fjellet ovenfor Marsjøåa. Under storflommen i 1789 ble gruvene fylt med vann og driften stoppet opp. Det er lett å se rester av husene i dag.