Strømingan tar tak!

I fjor høst gjorde vi en større utbedring og ryddejobb i skiløypa fra Hamndalssetra og ned til lysløypa på Strømmen. Dette fordi det skal bli bedre å kjøre med løypemaskin og snøscooter når det blir nok snø. Lysløypa blir kjørt noen ganger om vinteren men det har vanskelig for å komme nok snø til skiløypeprepping. Brua fra lysløypa og over til Storstrøm jordet har vært relativ «tvilsom» med svai og flere huller. Strømmen Kretslag har i høst engasjert Åge Lilleeidet og Svein Emil Samuelshaug til en kraftig opprusting av brua. Kretslaget har stått for finansieringa,turforeningen har fått søknad om tilskudd til prosjektet. Resultatet ble meget bra,nå kan både ungan i Sivill Sara Barnehage,løypemaskina og skiløpere passere trygt.Nå håper vi på snø slik at den kan få generalprøve på første passering!