Supertur paret!

Svært ofte er disse to å se i skiløypen på Østkjølen. Alvdal Turforenings turveteraner Astrid på 85 år og Bård Randmæl inne i sitt 89 år. De pleier helsa og nyte naturen så fort de har mulighet både sommer og vinter. Sea turforeninga ble stifta i 1981 har døm vært med på utallige turer og husker godt den første turen. I turforeningens regi opp på Store Sølnkletten i 1981. Det ble en lang tur, dro fra bygda 07.30 og var tilbake igjen 22.30. På turen hadde de måtte dele av maten… sin til noen som hadde lite næring i sekken, og innom moltemyra hadde turen også gått. Fram til 2007 har de gått alle 10 på topp turan, sea da har de tatt en 7 av de 10 årlig. De sier de er heldig med helsa og heldig som har hverandre og at døm begge er i samme form. Eksempler til etterfølgelse og Alvdal Turforening ønsker paret fortsatt mange fine turer sommer og vinter.
Paret er også kjent for sitt enorme engasjement for dugnader. Bård har vært  bl.a. svært sentral i bygginga av det første klubbhuset på Steimoegga og reisinga av den første Allmannstua i 1986. Ved bygging av den andre Allmannstua i  2003 gjorde begge to en formidabel jobb. Fortsatt er det aldri nei å få til dugnadshjelp!