Sykkel alleen Alvdal Sentrum til Bakald.

I juni 2016 er det 20 års jubileum siden sykkelstien Langodden – Barkald ble reåpnet. Det var etterat NSB fylte ned den gamle fylkesvegen på 1980 tallet at ønsket og behovet for en reåpning etterhvert meldte seg.Etter mye god møtevirksomhet og kommunikasjon gikk dette iorden våren 1996. Den ble også den gang gjort et godt arbeide på den samme gamle fylkesvegen med rydding fra Barkald og nordover.Nå i sommer er det gjort en ny oppussing- og vedlikeholdsaksjon mellom Høyegga og Barkald. Frem til 20.års  ubileumet neste år vil vil ruste opp ytterligere med mere skog- og  vistrydding i Øikletten sør for Langodden Gard og nordover fra Barkald.  Fint å sykle eller gå er det i dag , vi lover enda bedre forhold til neste år. Vi anmoder om at du tar deg en tur -det er 5 km til  Barkald fra  øyeggadammen, det er 15 km fra Steia og til Høyegga. God tur og førnyelse.(se tekst inne i bildene også,må ha PC)

Alvdal enese flystripe? Fra garden Nymoen og sørover er det en rettstrekke  på hele  1,5 km. Her kan du få opp farten på sykkel. Positiv grunneier er Annar Wintervold.

Glåma er fin å se på, mere tynning av skogen gir enda bedre utsikt. Positiv grunneier er Helene Bjørnstad Eide.