Tar grep om fremtida med ny snøscooter.

Årsmøtet den 24. november på Søberg Gård gikk enstemmig for kjøp av ny snøscooter. Tynset Bil og MC AS har et godt utvalg og gode tilbud. Viktig å handle lokalt, så valget var ikke veldig vanskelig. Den gamle var 7 år gammel og det er alltid et balansepunkt mellom nykjøp og vedlikehold av gammelt utstyr. Mellomlegget ble i underkant av kroner etthundretusen. Snøscooter er viktig for oss i perioder av sesongen. Først og fremst til tråkking av løypene før vi kan bruke løypemaskina, men også til ryddding og inspisering av løypenettet. Frakt av varer og personer til Allmannstua må en også ha snøscooter til. I vinter- og vårfolderen som kjem rett på nyåret blir det mer info om investeringen, herunder ønsker om bidrag fra medlemmer og sympatisører. Kjøpet er sålangt finansert av eget maskinfond. Se vårt arkiv fra gamle saker, se repotasje 6.april 2010 vedr. forrige kjøp.

Fornøyd etter kjøpet, fra venstre leder Johan Ragnar Eggen, driftsoperatør Audun Eggset og Roar Nilsen, selger  Tynset Bil og MC AS.