Tid for årsmøte 2012 – tirsdag 6.november

Aarsmote2012

Tirsdag 6 november kl. 19.00 på Taverna avholdes årsmøte for år 2012 (for periode 1. okt-11 til 30. sept. 2012).

Vi vil legge ut alle årsmøtepapirer på denne siden fortløpende.

Geir Inge Steien vil fortelle og vise noen bilder fra «Norge på langs» turen sin i år.

Vi ber om innspill på saker som kan tas opp. Styret vil legge frem sak vedr «prosjekt mulig ny løypemaskin høsten 2012».


Innkalling årsmøte 2012

Årsmelding 2012

Regnskap og balanse 2012

Rapport fra revisor

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE – side 6 i årsmeldingen

Forslag kontingent og handlingsprogram 2013

Forslag budsjett 2013

NOTAT VEDR PROSJEKT MULIG NY LØYPEMASKIN HØSTEN 2012 – KOM GJERNE MED FLERE SYNSPUNKTER PÅ ULEMPER OG FORDELER

Valgkomiteens innstilling for årsmøtet 2012

REFERAT ÅRSMØTE 6. nov 2012