Tid for årsmøte 2013.

Vi ønsker velkommen til årsmøte for 2013 (1.oktober 2012 til 30. sept. 2013) på Nordihauan onsdag 20. november kl. 19.00.

Ordinære årsmøtesaker, se innkalling. Alle dokumentene ligger under som også  deles ut på årsmøtet. Velkommen til årsmøte!

Årsmøte  2013  – innkalling                 Årsmelding 2013.      Regnskap 2013.                Balanse 2013.

Våre gode samarbeidspartnere.                 Revisor beretning 2013

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Alvdal Turforening 2013

Kontingent og handlingsplan 2014

Budsjett 2014

Referat  årsmøte 2013 -signert

Tilleggsforslag vedr regnskap 2013

Eterhåndsomtale:

Positivt og ikke minst trivelig årsmøte med 35 deltakere medregnet styret. Bildet under – dessverre litt mørkt, en del av årsmøtedeltakerne i full sving med papirene.

Aarsmote2013