Til topps med Tronfjell Opplevelser

Etter søknad til oss har styret i Alvdal Turforening i styremøte i april  enstemmig vedtatt å bevilge femtusen kroner som tilskudd til utsiktsplattform på Trontoppen.

Styret er av den oppfatning at en utsiktsplattform har en stor verdi for Alvdal og hele regionen. Selv om de aller fleste nok vil bruke bil opp, så er det svært gode turmuligheter til fots og på ski . Vi har mye skilt og tavler i området og dette vil bli utvidet etter en nærmere plan.  TTV vandrer (Tron Topp Vandrer) med materiell på norsk, engelsk og tysk. Dette opplegget vil vi  tilby igjen fra neste år. Når du toppen til fots fra Tronsvangen er du da autorisert turgåer!

Utsikten på Trontoppen er fenomenal på gode dager. Dette styrker turgleden og er svært god reklame for alle de flotte fjellområdene i hele regionen. Slik vi har forstått det vil det nye utsiktspunktet åpne i 2019.

Vi hadde også i 2012 planer og ønsker om å lage til en utsiktsplattform på Tron. Årsmøtet den gang var usikker på prosjektet, og det hele strander både på tekniske løsninger og ikke minst økonomi. FLOTT at saken nå er ordnet da!!