Tjønnhiet – en spesiell flott plass.

Bilde over: Tjønnhiet i fugle perspektiv.

Tjønnhiet2014  B

Bilde over:Johan Nesteby til venstre, Inge Olav og  Per, dagens yngste og eldste deltaker.

Tjønnhiet  2014  C

Leiv viser oss dassen, laget av kun stein heller. Mår og mus tar seg av avfallet.

Tjønnhiet er en jordkoie som Johan Nesteby og Leiv Skare bygget for noen år siden på Svartbekkjølen. Ideenn kommer fra Finnmark hvor Leiv bodde før. Eiemokoia som vi har borti Vola er av samme  type.Kveldens tur for etterhvert 12 stk ble svært så vellykket med godt vær og god stemning. Johan og Leiv viste og foralte oss litt av hvert, en blir aldri fornøyd av Svartbekkjølen. Tusen takk for nok en kjempetur
på Svartbekkjølen og ikke minst til  Leiv og  Johan .